Passiveren

Voorbeeld 1: Bij dit systeem was er veel vervuiling in het water. Het water was oranje verkleurd en filteren haalde vrijwel niets uit.

De oranje verkleuring wordt veroorzaakt door ijzer wat voor een groot gedeelte bestaat uit opgelost ijzer (hematiet).

Voorafgaand hebben we samen met de installateur de oorzaak hiervan opgelost (excess zuurstof kwam in het systeem terecht)

Door een specifieke zuurstofbinder toe te passen die sterk is in het omzetten van hematiet naar magnetiet ontstond er filtreerbaar ijzer. Om dit goed op te vangen zijn sterke magneten geplaatst en in circa 3 maanden tijd was het ijzer gehalte gedaald van 21 naar 1,5 PPM !

 

 

Voorbeeld 2: 

Een tuin met ZPE slangen heeft veel hinder van zuurstofintreding. Door de overmaat aan zuurstof treed er corrosie op en wordt het ijzer rood/bruin -> zie foto.

Met het toepassen van onze zuurstofbinder wordt het ijzer volledig filterbaar, zuurstofarm (zwart) en is de corrosie onder controle.